Kilinskas, Kęstutis. „KARININKŲ, KAREIVIŲ IR KARO VALDININKŲ DALYVAVIMO STEIGIAMOJO SEIMO RINKIMUOSE PROBLEMA IR JOS SPRENDIMAS 1919–1920 METAIS“. Lietuvos istorijos studijos 400 (vasario 21, 2018): 23-36. žiūrėta lapkričio 27, 2021. https://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-istorijos-studijos/article/view/11608.