Bukaitė, Vilma. „LIETUVOS IR BELGIJOS PREKYBINIAI RYŠIAI 1923–1940 METAIS“. Lietuvos istorijos studijos 400 (vasario 21, 2018): 53-73. žiūrėta rugsėjo 26, 2021. https://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-istorijos-studijos/article/view/11615.