Stasiulis, Stanislovas. „HOLOKAUSTAS LIETUVOJE: ŽVILGSNIS Į VAKARŲ ISTORIOGRAFIJOS DISKURSĄ“. Lietuvos istorijos studijos 400 (vasario 21, 2018): 93-104. žiūrėta rugsėjo 19, 2021. https://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-istorijos-studijos/article/view/11623.