Jurkevičius, Andrius. „KAI DOKUMENTAS PRADEDA LEMTI ŽMOGAUS LIKIMĄ (APIE MINDAUGO KLOVO DISERTACIJĄ ,PRIVAČIŲ DOKUMENTŲ ATSIRADIMAS IR RAIDA LIETUVOS DIDŽIOJOJE KUNIGAIKŠTYSTĖJE XIV A. PABAIGOJE – XVI A. PRADŽIOJE (1529 M.)‘ IR JOS GYNIMĄ).“. Lietuvos istorijos studijos 400 (vasario 21, 2018): 158-160. žiūrėta rugsėjo 17, 2021. https://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-istorijos-studijos/article/view/11641.