Vaitkus, Tomas. „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdžios Elito teisinės sąmonės Raida XVI amžiaus Viduryje (1529−1566 Metais)“. Lietuvos istorijos studijos 410 (spalio 11, 2018): 40-57. žiūrėta birželio 13, 2021. https://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-istorijos-studijos/article/view/11856.