Sakalauskas, Darius. „Vienuolynai Kaip ,pelno ekonomikos‘ lopšys ankstyvųjų moderniųjų Laikų Vidurio Ir Rytų Europos Miestų Aplinkoje: Pranciškonų Atvejis XVII amžiaus Antrosios pusės–XVIII amžiaus Vilniuje“. Lietuvos istorijos studijos 410 (spalio 12, 2018): 88-102. žiūrėta spalio 24, 2021. https://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-istorijos-studijos/article/view/11859.