Tumelis, Karolis. „Stranger in a Strange Land (apie Arnaud Parent Disertaciją ,Prancūzai Abiejų Tautų Respublikos Pertvarkyme Stanislovo Augusto Valdymo Laikotarpiu (1764‒1795 m.)‘ Ir Jos gynimą)“. Lietuvos istorijos studijos 410 (spalio 12, 2018): 180-183. žiūrėta sausio 21, 2021. https://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-istorijos-studijos/article/view/11865.