Vaitkus, Tomas. „Demografijos Labirintuose (apie Jono Drungilo Disertaciją ,Lenkų Bajorų Integracija Žemaitijoje: Migracija, Kalba, Atmintis XVI a.–XVIII a.‘ Ir Jos gynimą)“. Lietuvos istorijos studijos 410 (spalio 12, 2018): 184-187. žiūrėta sausio 24, 2021. https://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-istorijos-studijos/article/view/11866.