Dambrauskas, Audrius. „Holokaustas Lietuvoje Iš Keturių Pusių (apie Stanislovo Stasiulio Disertaciją ,Holokausto Lietuvoje Istoriografija: Tradicijos Ir problemos‘ Ir Jos gynimą)“. Lietuvos istorijos studijos 420 (gruodžio 28, 2018): 144-146. žiūrėta lapkričio 27, 2021. https://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-istorijos-studijos/article/view/12396.