Bumblauskas, Alfredas. „Nurodymai Autoriams Ir Bibliografiniai Duomenys“. Lietuvos istorijos studijos 430 (rugpjūčio 8, 2019): 162-164. žiūrėta rugsėjo 20, 2021. https://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-istorijos-studijos/article/view/13784.