Arlauskaitė Zakšauskienė Inga. „Slaptojo Klausytojo beieškant: Sovietų Lietuvos užsienio Radijo Auditorijos Tyrimai Vakaruose“. Lietuvos istorijos studijos 430 (rugpjūčio 8, 2019): 91-110. žiūrėta rugsėjo 28, 2021. https://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-istorijos-studijos/article/view/13789.