Valikonytė, Irena, ir Viskantaitė-SaviščevienėSaulė. „Apie Pauliaus Valavičiaus Gyvenimą Ir tragišką Mirtį“. Lietuvos istorijos studijos 440 (gruodžio 20, 2019): 111-125. žiūrėta rugpjūčio 13, 2020. https://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-istorijos-studijos/article/view/15932.