ŽirlysAdomas. „Tarptautinių Santykių Gijas Narpliojant“. Lietuvos istorijos studijos 440 (gruodžio 20, 2019): 126-128. žiūrėta rugpjūčio 13, 2020. https://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-istorijos-studijos/article/view/15934.