PetrilionisAntanas. „Tolimi Smolensko, Polocko Ir Vitebsko kraštai“. Lietuvos istorijos studijos 440 (gruodžio 20, 2019): 136-138. žiūrėta rugpjūčio 13, 2020. https://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-istorijos-studijos/article/view/15938.