Gudavičius, Edvardas. „Pora Pastabų Jaunos mūsų Istorikos Tema“. Lietuvos istorijos studijos 450 (liepos 21, 2020): 22-28. žiūrėta rugsėjo 28, 2021. https://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-istorijos-studijos/article/view/18865.