Diemantaitė Vita. „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Kanceliarijos Veikla Vadovaujant Leonui Sapiegai (1585–1623 m.)“. Lietuvos istorijos studijos 450 (liepos 21, 2020): 47-60. žiūrėta rugsėjo 28, 2021. https://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-istorijos-studijos/article/view/18868.