Krutulys Titas. „Kultūrinė Atmintis Antrojo Pasaulinio Karo Metų Lietuvių periodinėje Spaudoje“. Lietuvos istorijos studijos 450 (liepos 21, 2020): 95-114. žiūrėta birželio 25, 2022. https://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-istorijos-studijos/article/view/18871.