Laužikas, Rimvydas. „DUBINGIŲ MIKROREGIONO EKONOMINĖS RAIDOS I AMŽIUJE–XVI AMŽIAUS VIDURYJE SPECIFIKA“. Lietuvos istorijos studijos 320 (sausio 1, 2013): 33-63. žiūrėta birželio 25, 2021. https://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-istorijos-studijos/article/view/5020.