Lotkin Ilja V., ir Jarkov Aleksandr P. „XVI–XVIII AMŽIŲ SIBIRO ,LIETUVOS‘ ISTORIJA“. Lietuvos istorijos studijos 320 (sausio 1, 2013): 64-83. žiūrėta rugpjūčio 14, 2022. https://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-istorijos-studijos/article/view/5021.