Čepulytė, Aistė, ir Vykintas Vaitkevičius. „IŠ 1949 METŲ LIETUVOS PARTIZANŲ VADŲ SUSITIKIMO ISTORIJOS: LAIKAS IR VIETA“. Lietuvos istorijos studijos 320 (sausio 1, 2013): 99-124. žiūrėta birželio 12, 2021. https://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-istorijos-studijos/article/view/5023.