Gudavičius, Edvardas. „1686 METŲ BIRŽŲ PILIES REVIZIJOS ĮGALIOTINIŲ ĮPAREIGOJIMAI RYGOS ARCHITEKTUI HEINRICHUI HINCKENUI IR ŠALINTINŲ TRŪKUMŲ SĄRAŠAS“. Lietuvos istorijos studijos 320 (sausio 1, 2013): 154-158. žiūrėta birželio 16, 2021. https://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-istorijos-studijos/article/view/5025.