Ryčkov, Andrej. „KONFERENCIJOS "LIETUVOS STATUTAS IR LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTYSTĖS BAJORIŠKOJI VISUOMENĖ" APŽVALGA“. Lietuvos istorijos studijos 330 (sausio 1, 2014): 251-254. žiūrėta spalio 3, 2022. https://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-istorijos-studijos/article/view/5055.