Sviderskytė, Gražina. „,LITUANICOS‘ KATASTROFOS OFICIALIEJI TYRIMAI 1933 METAIS, NAUJI FAKTAI IR ĮŽVALGOS“. Lietuvos istorijos studijos 310 (sausio 1, 2013): 98-114. žiūrėta sausio 21, 2021. https://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-istorijos-studijos/article/view/5063.