Biveinis, Petras, ir Kasperavičius Algis Povilas. „Lietuvos tautinės mažumos, Valstybė Ir Visuomenė XX–XXI amžių sandūroje“. Lietuvos istorijos studijos 300 (sausio 1, 2015): 91-100. žiūrėta gruodžio 2, 2021. https://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-istorijos-studijos/article/view/7430.