1.
Šipelytė M. FRIBŪRO UNIVERSITETAS IR LIETUVIŲ VEIKLOS ŠVEICARIJOJE REIKŠMĖ XX AMŽIAUS PRADŽIOJE. LIS [Prieiga per internetą]. 2016 m.rugsėjo1 d. [žiūrėta 2021 m.lapkričio27 d.];370:154-76. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-istorijos-studijos/article/view/10058