1.
Kilinskas K. KARININKŲ, KAREIVIŲ IR KARO VALDININKŲ DALYVAVIMO STEIGIAMOJO SEIMO RINKIMUOSE PROBLEMA IR JOS SPRENDIMAS 1919–1920 METAIS. LIS [Prieiga per internetą]. 2018 m.vasario21 d. [žiūrėta 2021 m.lapkričio27 d.];400:23-6. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-istorijos-studijos/article/view/11608