1.
Bukaitė V. LIETUVOS IR BELGIJOS PREKYBINIAI RYŠIAI 1923–1940 METAIS. LIS [Prieiga per internetą]. 2018 m.vasario21 d. [žiūrėta 2021 m.rugsėjo26 d.];400:53-. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-istorijos-studijos/article/view/11615