1.
Lakačauskaitė-Kaminskienė R. PALYGINTI (NE)PALYGINAMĄ: TARPUKARIO IR SOVIETMEČIO BŪSTO MODERNIZAVIMO KAMPANIJOS LIETUVOJE, JŲ VERTYBINIAI ORIENTYRAI IR IDĖJŲ SKLAIDA. LIS [Prieiga per internetą]. 2018 m.vasario21 d. [žiūrėta 2021 m.rugsėjo28 d.];400:74-2. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-istorijos-studijos/article/view/11619