1.
Stasiulis S. HOLOKAUSTAS LIETUVOJE: ŽVILGSNIS Į VAKARŲ ISTORIOGRAFIJOS DISKURSĄ. LIS [Prieiga per internetą]. 2018 m.vasario21 d. [žiūrėta 2021 m.rugsėjo19 d.];400:93-104. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-istorijos-studijos/article/view/11623