1.
Burke P. SUNKIAI ĮMENAMA ISTORIJOS MĮSLĖ. LIS [Prieiga per internetą]. 2018 m.vasario21 d. [žiūrėta 2021 m.gruodžio5 d.];400:105-2. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-istorijos-studijos/article/view/11625