1.
Petrilionis A, Šipelytė M. ISTORIKAI PASITINKA ŠIMTMETĮ. DU PASAKOJIMAI APIE ISTORIKŲ SUVAŽIAVIMĄ. LIS [Prieiga per internetą]. 2018 m.vasario21 d. [žiūrėta 2021 m.rugsėjo21 d.];400:140-5. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-istorijos-studijos/article/view/11630