1.
Terleckas A. NEDINGSTANTI TRAKINIŲ TRAUKA. LIS [Prieiga per internetą]. 2018 m.vasario21 d. [žiūrėta 2021 m.gruodžio5 d.];400:151-2. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-istorijos-studijos/article/view/11632