1.
Jurkevičius A. KAI DOKUMENTAS PRADEDA LEMTI ŽMOGAUS LIKIMĄ (APIE MINDAUGO KLOVO DISERTACIJĄ „PRIVAČIŲ DOKUMENTŲ ATSIRADIMAS IR RAIDA LIETUVOS DIDŽIOJOJE KUNIGAIKŠTYSTĖJE XIV A. PABAIGOJE – XVI A. PRADŽIOJE (1529 M.)“ IR JOS GYNIMĄ). LIS [Prieiga per internetą]. 2018 m.vasario21 d. [žiūrėta 2021 m.rugsėjo19 d.];400:158-60. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-istorijos-studijos/article/view/11641