1.
Šermukšnytė R. Kam reikia istorijos didaktikos istorijos (ne pedagogikos) studijose?. LIS [Prieiga per internetą]. 2018 m.spalio12 d. [žiūrėta 2021 m.sausio21 d.];410:147-61. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-istorijos-studijos/article/view/11862