1.
Droysen JG. Menas ir metodas. LIS [Prieiga per internetą]. 2018 m.gruodžio28 d. [žiūrėta 2021 m.gruodžio8 d.];420:93-104. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-istorijos-studijos/article/view/12390