1.
Dambrauskas A. Holokaustas Lietuvoje iš keturių pusių (apie Stanislovo Stasiulio disertaciją „Holokausto Lietuvoje istoriografija: tradicijos ir problemos“ ir jos gynimą). LIS [Prieiga per internetą]. 2018 m.gruodžio28 d. [žiūrėta 2021 m.gruodžio8 d.];420:144-6. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-istorijos-studijos/article/view/12396