1.
Butkus Z. 1924 m. gruodžio 1 d. komunistinis pučas Taline ir diplomatinė jo maskuotė. LIS [Prieiga per internetą]. 2019 m.rugpjūčio8 d. [žiūrėta 2021 m.rugsėjo24 d.];430:22-3. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-istorijos-studijos/article/view/13786