1.
Ėmužis M. Aktyviausių komunistų pogrindininkų ir jų rėmėjų Pirmojoje Lietuvos Respublikoje socialinis portretas. LIS [Prieiga per internetą]. 2019 m.rugpjūčio8 d. [žiūrėta 2021 m.rugsėjo28 d.];430:44-0. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-istorijos-studijos/article/view/13787