1.
Arlauskaitė Zakšauskienė I. Slaptojo klausytojo beieškant: Sovietų Lietuvos užsienio radijo auditorijos tyrimai Vakaruose. LIS [Prieiga per internetą]. 2019 m.rugpjūčio8 d. [žiūrėta 2021 m.rugsėjo28 d.];430:91-110. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-istorijos-studijos/article/view/13789