1.
Stepavičius PA. Ars memoriae. Ankstyvųjų Naujųjų laikų žmogaus atminties realijos. LIS [Prieiga per internetą]. 2019 m.rugpjūčio8 d. [žiūrėta 2021 m.gruodžio4 d.];430:148-52. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-istorijos-studijos/article/view/13792