1.
Rožėnė R. Individualus požiūris į masinę statybą. LIS [Prieiga per internetą]. 2019 m.rugpjūčio8 d. [žiūrėta 2021 m.rugsėjo19 d.];430:153-4. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-istorijos-studijos/article/view/13793