1.
NekrašasL. Mažasis pasienio susisiekimas tarp Lietuvos ir Latvijos 1919–1939 metais. LIS [Prieiga per internetą]. 2019 m.gruodžio20 d. [žiūrėta 2020 m.rugpjūčio12 d.];440:62-5. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-istorijos-studijos/article/view/15929