1.
Sviderskytė GK. Herojai Lietuvoje: (de-)heroizavimo aspektas, atvejis, prieiga. LIS [Prieiga per internetą]. 2019 m.gruodžio20 d. [žiūrėta 2020 m.rugpjūčio13 d.];440:76-4. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-istorijos-studijos/article/view/15930