1.
ŠipelytėM. Lietuviškasis sugrįžimas į pokario miestą. LIS [Prieiga per internetą]. 2019 m.gruodžio20 d. [žiūrėta 2020 m.rugpjūčio13 d.];440:132-5. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-istorijos-studijos/article/view/15936