1.
Sakalauskas D, Poška A. Prekybos Nemunu organizavimas iš Sapiegų ir Radvilų šios upės aukštupio uostų XVIII a. septintajame ir aštuntajame dešimtmečiuose. LIS [Prieiga per internetą]. 2020 m.liepos21 d. [žiūrėta 2022 m.birželio28 d.];450:61-8. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-istorijos-studijos/article/view/18869