1.
Kilinskas K. Pavojaus aidai iš Talino: Lietuvos kariuomenės vadovybės reakcija į 1924 m. gruodžio 1 d. komunistų sukilimą Taline. LIS [Prieiga per internetą]. 2020 m.liepos21 d. [žiūrėta 2021 m.lapkričio28 d.];450:79-4. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-istorijos-studijos/article/view/18870