1.
Krutulys T. Kultūrinė atmintis Antrojo pasaulinio karo metų lietuvių periodinėje spaudoje. LIS [Prieiga per internetą]. 2020 m.liepos21 d. [žiūrėta 2022 m.birželio25 d.];450:95-114. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-istorijos-studijos/article/view/18871