1.
Žukas T. Dideli lūkesčiai – nuvylęs pasirodymas. LIS [Prieiga per internetą]. 2021 m.gruodžio27 d. [žiūrėta 2022 m.spalio4 d.];48:129-32. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-istorijos-studijos/article/view/25272