1.
Griškaitė R. SOCIALINĖ IR KULTŪRINĖ VILNIAUS FILOMATŲ IR FILARETŲ SAVIREFLEKSIJA (PAGAL IMPERATORIŠKOJO VILNIAUS UNIVERSITETO STUDENTŲ TARDYMO BYLŲ PROTOKOLUS: 1823 M. RUGPJŪČIO 1 D.–1824 M. BALANDŽIO 27 D.). LIS [Prieiga per internetą]. 2014 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.sausio21 d.];330:66-130. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-istorijos-studijos/article/view/4847