1.
Laužikas R. DUBINGIŲ MIKROREGIONO EKONOMINĖS RAIDOS I AMŽIUJE–XVI AMŽIAUS VIDURYJE SPECIFIKA. LIS [Prieiga per internetą]. 2013 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.birželio25 d.];320:33-. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-istorijos-studijos/article/view/5020